جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان برق و آب نیروگاه کیش

عنوان پروژه

طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان برق و آب نیروگاه کیش

نوع پروژه

طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان برق و آب (Co-Generation) نیروگاه کیش با ظرفیت 75 مگاوات

کارفرما

سازمان آب وبرق کیش

محل پروژه

جزیره کیش

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1387

گالری

شرح خدمات ارائه شده

طراحی پایه، محاسبات فنی و تعیین ظرفیت تولید آب و برق، تهیه اسناد و مشخصات فنی، تعیین نوع تجهیزات

پروژه های دیگر