جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

محل پروژه

استان مازندران - شهرستان نوشهر - جاده کمربندی - واقع در غرب مازندران

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1396/03/06 خاتمه :1400/01/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی

پروژه های دیگر