جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مطالعه و طراحی احداث نیروگاه بازیافت حرارت (WHRSG) سیمان تهران

عنوان پروژه

مطالعه و طراحی احداث نیروگاه بازیافت حرارت (WHRSG) سیمان تهران

نوع پروژه

مطالعه و طراحی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی مجتمع سیمان تهران بصورت بازیافت حرارت (WHRSG)

کارفرما

شرکت انرژی تابان پویا

محل پروژه

استان تهران

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388/10/1 - 1389/6/28

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بررسی نیازهای الکتریکی بخش های مختلف کارخانه
2- محاسبه و برآورد ظرفیت بهینه تولید برق مورد نیاز مجتمع
3- بررسی و پیشنهاد روشهای مختلف تامین برق مجتمع در دراز مدت
4- امکان سنجی احداث نیروگاه اختصاصی و پست برق در مجتمع
5- برآورد احجام و فضاهای مورد نیاز احداث نیروگاه اختصاصی
6- بررسی و مقایسه و اقتصادی گزینه های مختلف تامین برق و پیشنهاد گزینه برتر
7- تهیه گزارش نهایی امکتن سنجی، طرح توجیهی و مدل مالی و اقتصادی پروژه

پروژه های دیگر