جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

محل پروژه

چابهار

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1397/12/3 - 1398/11/4

گالری

شرح خدمات ارائه شده

انجام خدمات برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

پروژه های دیگر