جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

احداث نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی استان مرکزی

عنوان پروژه

احداث نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی استان مرکزی

نوع پروژه

احداث نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی در ساختگاه جدید انجمن خیریه شبانه روزی استان مرکزی

کارفرما

انجمن خیریه شبانه روزی استان مرکزی

محل پروژه

اراک

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

در حال انجام

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر