جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

احداث نیروگاه خورشیدی در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

عنوان پروژه

احداث نیروگاه خورشیدی در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

نوع پروژه

مطالعات احداث نیروگاه خورشیدی در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق یزد

محل پروژه

یزد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر