جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مشاوره احداث 30 نیروگاه سیکل ترکیبی کوچک

عنوان پروژه

مشاوره احداث 30 نیروگاه سیکل ترکیبی کوچک

نوع پروژه

سیکل ترکیبی کوچک

کارفرما

سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)

محل پروژه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/11/20 خاتمه:1390/11/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بازدید از محل های پیشنهادی برای احداث نیروگاه ها و تهیه گزارشات لازم
2- مذاکره با شرکتهای برق منطقه در مورد پروژه
3- بررسی و تایید نقشه های جانمایی و تک خطی و برنامه زمانبندی پروژه ها
4- بررسی و تایید اثر افزایش اتصال کوتاه در پستها و تجهیزات موجود
5- بررسی و تعیین میزان آب و گاز مورد نیاز پروژه ها و همکاری در اخذ انشعابات مربوطه
6- بررسی و تایید پیشنهادات فنی، بازرگانی و قراردادی محدود انجام کار و ساخت داخل پیمانکار
7- تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی
8- مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد با پیمانکار
9- گزارش مقایسه انواع آرایشهای (configuration) نیروگاه های سیکل ترکیبی
10- تطبیق نقشه ها با محل احداث مربوطه و تعیین اینترفیس ها

پروژه های دیگر