جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نيروگاه بادی 100 مگاواتی دامغان

عنوان پروژه

نيروگاه بادی 100 مگاواتی دامغان

نوع پروژه

مطالعات دوره پیشبرد، مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نيروگاه بادی 100 مگاواتی دامغان به روش BOO

کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

محل پروژه

دامغان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1399

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر