جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر)

محل پروژه

استان هرمزگان شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1398/07/01 - 1399/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- خدمات نظارت بر بهره برداري:

- نظارت بر امور بهره برداري.

- نظارت بر تعمير و نگهداري.

- نظارت بر تامين قطعات يدكي.

- نظارت بر تامين و مصرف سوخت.

- بررسي و انعقاد قراردادهاي جانبي.

- تهيه گزارشات و مطالعات لازم.

- نظارت بر اجراي مقررات و دستورالعمل ها.

2- خدمات فروش برق نيروگاه:

- تهيه صورت حسابهاي فروش برق.

- نظارت بر اجراي قرارداد ECA.

پروژه های دیگر