جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

سرمایه گذاری فرودگاه بین المللی امام خمینی

عنوان پروژه

سرمایه گذاری فرودگاه بین المللی امام خمینی

نوع پروژه

-

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری مهرگان

محل پروژه

-

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388/3/1 - 1388/11/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- تهیه مدل مالی و اقتصادی اولیه سرمایه گذاری در ترمینال 2
2- تهیه متن قرارداد BOT فیمابین سرمایه گذار و سرمایه پذیر
3- تهیه مدل مالی و اقتصادی نهایی جهت بانک
4- نهایی کردن قراردادهای BOT و تامین مالی پروژه

پروژه های دیگر