جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

طراحی کاهش توان رآکتیو و اصلاح کیفیت برق کارخانه آلومینیوم المهدی

عنوان پروژه

طراحی کاهش توان رآکتیو و اصلاح کیفیت برق کارخانه آلومینیوم المهدی

نوع پروژه

بررسی وضعیت فعلی کیفیت برق مصرفی کارخانه و مصارف راکتیو و ضریب توان و طراحی گزینه های مختلف فنی و اقتصادی برای کاهش توان راکتیو و انتخاب گزینه برتر

کارفرما

شرکت آلومینیوم المهدی

محل پروژه

شهرستان بندرعباس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1394

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر