جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

بازنگری طرح کارخانه لوکوموتیوسازی و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی

عنوان پروژه

بازنگری طرح کارخانه لوکوموتیوسازی و تهیه طرح توجیهی فنی و مالی

نوع پروژه

مطالعه و تعیع طرح توجیهی فنی و مالی

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل پروژه

شهرستان کرج

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1389

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر