جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شاهرود

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شاهرود

نوع پروژه

مطالعات دوره پیشبرد، مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شاهرود به صورت EPC

کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

محل پروژه

شاهرود

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1396

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر