جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس (دوران پیشبرد و مقدماتی)

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس (دوران پیشبرد و مقدماتی)

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

انرژی تابان پویا

محل پروژه

استان فارس – شهرستان خنج

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388 - 1390

گالری

شرح خدمات ارائه شده

برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت و مطالعه و طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت تحویل و خدمات راه اندازی، مستند سازی، ارزیابی و ارزشیابی و اطلاع رسانی

پروژه های دیگر