جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مطالعه فنی و مالی احداث نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی قم

عنوان پروژه

مطالعه فنی و مالی احداث نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی قم

نوع پروژه

مطالعه فنی و مالی احداث نیروگاه خورشیدی در زمین های دفن زباله سایت پسماند البرز قم

کارفرما

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

محل پروژه

قم

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1402

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر