جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت انرژی تابان پویا

محل پروژه

استان تهران – شهرستان ورامین-پیشوا- محمد آباد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/12/25 خاتمه:1396/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

-مدیریت طرح پیشبرد پروژه
-خدمات مهندسی دوره پیشبرد
-مدیریت طرح و خدمات مهندسی کارهای مقدماتی اجرائی

پروژه های دیگر