جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مطالعه تعیین سبد انرژی تولیدی و مصرفی کارخانجات مجموعه صنعتی صبانور

عنوان پروژه

مطالعه تعیین سبد انرژی تولیدی و مصرفی کارخانجات مجموعه صنعتی صبانور

نوع پروژه

مطالعه تعیین سبد انرژی تولیدی و مصرفی کارخانجات مجموعه صنعتی صبانور در وضعیت فعلی و طرح گسترش

کارفرما

شرکت صبانور

محل پروژه

همدان و کردستان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1402

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر