جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه زنجان 4 (اشراق)

عنوان پروژه

نیروگاه زنجان 4 (اشراق)

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سازمان توسعه برق ایران)

محل پروژه

استان کرمان، شهرستان رفسنجان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1390/3/1 - 1392/3/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بررسی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط سرمایه گذار
2- بررسی و تایید مشخصات فنی پیشنهادی سرمایه گذار و تایید آن
3- تهیه قرارداد خرید تضمین برق و جداول و ضمائم مربوطه
4- کنترل برنامه های طراحی، ساخت و تحویل نصب و احداث نیروگاه
5- بررسی اسناد و مدارک فنی نیروگاه

پروژه های دیگر