جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت تولید برق آذرخش (وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا)

محل پروژه

شهرستان علی آباد کتول

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/12/1 خاتمه:1394/02/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- تهیه متن قرارداد بهره برداری و تعمیرات
2- تعیین مسئولیتها و تعهدات پیمانکار بهره برداری تعمیرات
3- تعیین شرایط مالی و حقوقی قرارداد
4- تهیه و تنظیم جداول و پیوست های قرارداد
5- تهیه توافقنامه همکاری گروه پیمانکاری

پروژه های دیگر