جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

انتخاب مطالعه نیروگاه های بادی (انرژی های نو)

عنوان پروژه

انتخاب مطالعه نیروگاه های بادی (انرژی های نو)

نوع پروژه

_

کارفرما

گروه صنعتی سدید

محل پروژه

_

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1386/04/01 خاتمه:1386/09/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- مطالعه و بررسی وضعیت صنعت برق ایران
2- مطالعه نقش و جایگاه انرژی های تجدید پذیر در صنعت برق ایران
3- مطالعه کلی پتانسیل های انرژ ی های باد در ایران و جهان
6- بررسی کل اقتصاد برق ایران
7- بررسی اقتصادی نیروگاه های بادی
8- ساختار و مدل مالی سرمایه گذاری در نیروگاه های بادی
9- شرایط و الزامات توسعه نیروگاه های بادی در ایران

پروژه های دیگر